PRACOWNIA SUSHI JERRY RUKO

Informacjaprawna

Pracownia Sushi Jerry Ruko
Pracownia Sushi Jerry Ruko Jaroslaw Ruchlewski-Kowalewski
Harcerska 2
81-417 Gdynia

Krajowy Rejestr Sądowy: CEIDG
Numer KRS: 8792422435